• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego
w Łodzi

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Deklaracja dostępności i

Szkoła Podstawowa nr 54 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 54 w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 •  część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 •  część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 •  nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności

Wyłączenia

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Grażyna Knapek
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 42 651-80-00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Grażyna Knapek
 • Adres: ul. Wróbla 5, 91-050 Łódź
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 42 651-80-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły mieści się przy ul. Wróbla 5. Główne wejście usytuowane jest na poprzecznej ścianie mieszczącej się pomiędzy ulicą Wróbla a Pawia. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Do budynku prowadzi 6 stopni, po prawej stronie schodów na ścianie umieszczona jest metalowa poręcz ułatwiająca wejście. Po pokonaniu stopni należy kierować się do środkowych drzwi pomiędzy 2 a 3 filarem, które otwierane są ręcznie. Po przejściu przez te drzwi wchodzimy do niewielkiego korytarzyka, gdzie znajdują się 3 pary oszklonych drzwi również kierujemy się do środkowych, które podobnie jak poprzednie otwierane są ręcznie. Po ich otwarciu wchodzimy do holu głównego w którym znajdują się ławki dla rodziców oczekujących na dzieci. Po pokonaniu trzech stopni w holu przechodzimy na korytarz, gdzie po prawej stronie znajduje się: sekretariat wraz z gabinetem dyrektora, dyżurka, gdzie umieszczony jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne oraz teren wokół szkoły, gabinet pedagoga, kierownika administracyjnego oraz toaleta, a po stronie lewej korytarza znajduje się stołówka oraz świetlica.

Budynek składa się z pięciu kondygnacji – piwnicy, parteru oraz 3 pięter. Aby dostać się na każde piętro należy pokonać schody umieszczone po obu stronach korytarza.

W budynku brak jest wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
Przed budynkiem znajduje się mały parking bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. 
Dyrektor placówki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
Brak możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

facebook

facebook

facebook