• Czyta i zna książki Kornela Makuszyńskiego. 
 • Wie, kim był Kornel Makuszyński. 
 • Zna życiorys Patrona. 
 • Bierze udział w konkursach poświęconych Patronowi. 
 • Zachowuje się przyzwoicie na lekcjach i przerwach. 
 • Mówi: przepraszam, proszę, dziękuję. 
 • Nie bije się z kolegami. 
 • Zachowuje się jak gentleman w stosunku do koleżanek. 
 • Pomaga młodszym. 
 • Nie przeszkadza na lekcjach. 
 • Słucha nauczycieli. 
 • Nie śmieci i nie niszczy dobra szkolnego. 
 • Nie wszczyna awantur. 
 • Nie pali papierosów. 
 • Nie spóźnia się na lekcje. 
 • Odrabia prace domowe. 
 • Nie dokucza nikomu.
 • Okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły. 
 • Nie używa wulgarnych wyrazów. 
 • Solidnie pełni dyżury w klasie i szkole. 
 • Nie wagaruje. 
 • Czyta lektury. 
 • Dba o dobre imię klasy i szkoły. 
 • Jest przyjacielski i koleżeński. 
 • Kulturalnie zachowuje się w świetlicy, w stołówce i bibliotece. 
 • Dba o estetyczny wygląd pracowni. 
 • Jest czysty, zadbany i uczesany. 
 • Szanuje przyrodę.