• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego
w Łodzi

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Nasza szkoła ma na celu harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia na każdym etapie edukacji. Każde dziecko w naszej szkole jest najważniejszą, niepowtarzalną indywidualnością.

Nasza szkoła to szkoła w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i doceniony, może oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i rówieśników.

  Nasze atuty:
 • duży, funkcjonalny budynek, oddzielne: piętro i harmonogram przerw dla klas I - III
 • nauka w systemie jednozmianowym
 • świetlica szkolna czynna 7.00 - 17.00
 • świetlica TPD
 • dwie pracownie informatyczne
 • biblioteka szkolna licząca ok. 17 000 woluminów
 • świeżo wyremontowana sala gimnastyczna
 • tanie obiady

Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej, na zajęciach z różnych przedmiotów.

Zajęcia pozalekcyjne: 
 • chór
 • historyczne
 • informatyczne
 • język angielski oraz elementy języka serbskiego
 • matematyczne
 • recytatorskie
 • rugby
 • zespół taneczny cheerleaders "Kangurki"
 • turystyczne
 • sportowe (unihokej i piłka nożna)

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. 

Certyfikaty szkoły:
 • szkoła promująca zdrowie
 • szkoła zarządzająca wiedzą
 • szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją

Szkołą kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie, jak: uczciwość, wiarygodność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

facebook

facebook

facebook