• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego
w Łodzi

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

PLAN PRACY  Samorządu Uczniowskiego kl.  IV – VIII

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

ZADANIE

CELE SZCZEGÓŁOWE

TERMIN

EWALUACJA LUB MONITOROWANIE

Inauguracja pracy SU

 

 

 

Zapoznanie członków SU z ich prawami i obowiązkami

opracowanie planu pracy z wpisaniem propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządów, wybór SU.

Do

30 09.2022

Stała obserwacja działalności uczniów

Dzień chłopaka

Integracja społeczności szkolnej.

30.09.2022

Życzenia dla chłopców i dekoracje na drzwiach.

Chłopak z klasą. Wybór najsympatyczniejszego chłopaka w szkole.

 „Bezpiecznie na drodze, w szkole i w domu” Uczniowskie nakazy i zakazy”

           kl. I – III

           kl. IV - VIII

Upowszechnianie wiedzy na temat podstawowych zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa w obiekcie, na terenie szkoły i w domu.

10.2022

Apel szkolny

Dzień uśmiechu

Obchody świąt nietypowych.

7.10.2022

Na drzwiach klas emotki i wesołe minki

Dzień szortów – dzień bez stresu

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 

13.10.2022

Nie pytany w szorty ubrany.

Jesień, jesień dary niesie…

Doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania przyjętych zadań

13.10.2022

PIKNIK

Wystawa prac plastycznych z darów jesieni, jesienne dekoracje na drzwiach sal lekcyjnych.

Dzień Edukacji Narodowej –

a)      wręczenie kartek pracownikom szkoły.

b)      Życzenia dla nauczycieli na drzwiach pracowni

 

Wdrażanie uczniów do obchodów świąt.

 

14.10.2022

Kartki – wytwory pracy uczniów, dekoracja szkolna.

Mr. PUMPKIN

Integracja społeczności uczniowskiej.

 

10.2022

Dyniowe lampiony. Dekoracje Hellowenowe na drzwiach sal lekcyjnych.

Pełna miseczka dla pieseczka i złotóweczka dla koteczka

Uwrażliwienie na los zwierząt, wdrażanie do wolontariatu

10/11.2022

Zbiórka karmy, kocy, poduszek, misek.

„Non omnis moriar” – Święto Zmarłych

Odwiedzamy cmentarze, wspominamy zmarłych

27-28.10.

2022

Akcja znicz!

 

 

 

 

 

11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości

Budzenie poczucia dumy narodowej, uczuć patriotycznych

zrozumienie znaczenia wolności, niepodległości               dla narodu polskiego

10.11.2022

Kotyliony i flagi na drzwiach pracowni.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Upowszechnienie wiedzy na temat praw dziecka

18.11.2022

Wystawa znaków drogowych prezentujących prawa dziecka

21 listopada Dzień życzliwości i pozdrowień

Rozbudzanie empatii i życzliwości wśród uczniów

21.11.2022

Drzewo życzliwości i pozdrowień

Dzień pluszowego misia

Rozwijanie talentów uczniowskich

Integracja społeczności uczniowskiej poprzez obchodzenie nietypowych świąt.

Doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania przyjętych zadań

25.11.2022

Uczeń z pluszowym misiem wolny od prac domowych i odpytywania.

„Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze” – zabawy andrzejkowo – mikołajkowe w klasach IV – VII

 

Integracja społeczności uczniowskiej

 

Wdrażanie do kulturalnej zabawy

Prezentacja umiejętności tanecznych uczniów

 

Kultywowanie tradycji ludowych (lanie wosku, wróżby)

29.11.2022

Obserwacja uczniów. Dekoracje andrzejkowe na drzwiach sal lekcyjnych.

Dyskoteka szkolna

Choinka…choinka

Prezentacja umiejętności plastycznych uczniów

 

12.2022

Konkurs klasowy najdłuższy łańcuch choinkowy

A ja będę Twym aniołem...  - Światowy dzień Wolontariusza

Promowanie wolontariatu

5.12.2022

Szlachetna paczka dla dzieciaczka.

Każda klasa tworzy paczkę.

Szkoła pełna Mikołajów – Mikołajki w mojej klasie

Integracja społeczności uczniowskiej

6.12.2022

W czapkę i brodę mikołaja ubrany nie pytany.

Konkurs plastyczny na portret MIKOŁAJA

Dzień peruki – Dzień dziwaka i bezguścia

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

13.12.2022

Obserwacja uczniów.

Nie pytany, ten kto dziwnie ubrany

 

 

AKADEMIA PRYMUSÓW

kl. IV – VIII

Podsumowanie I etapu pracy, osiągnięć uczniów.

01. 2023

Analiza dokumentów

Nasz patron – Kornel Makuszyński.

Rozwijanie talentów uczniowskich.

01.2023

Wystawa portretów postaci z książek

 K. Makuszyńskiego

Dzień bez stresu – Międzynarodowy dzień koszuli w kratkę

Wdrażanie do obchodów świat nietypowych

13.01.2023

W koszulę w kratę ubrany nie będzie pytany

Kochajmy się – Walentynki w naszej szkole

Dzień bez pytania dla osób ubranych na czerwono.

 

 

Wyrabianie umiejętności kulturalnego, wesołego sposobu przekazywania sobie życzeń. Integracja społeczności uczniowskiej.

nabywanie umiejętności rozróżnienia i pielęgnowania uczuć bezpieczeństwa, przyjaźni i miłości

14.02.2023

Obserwacja zachowań uczniów. Dekoracje Walentynowo – karnawałowe na drzwiach sal lekcyjnych.

Konkurs na oryginalną kartkę walentynkową lub serce walentynkowe.

Dzień pączka – OSTATKI

Propagowanie postaw przedsiębiorczych.

21.02.2023

Obserwacja zachowań podczas kiermaszu słodyczy.

Wszyscy bawią się wesoło- szkolny karnawał

Dyskoteka szkolna

Prezentacja umiejętności tanecznych dzieci. Integracja zespołów klasowych i całej społeczności uczniowskiej

02 .2023

Obserwacja zachowań uczniów. Prezentacja układów choreograficznych klas do wybranego utworu muzycznego.

Dzień kobiet

Integracja społeczności uczniowskiej

08.03.2023

Życzenia dla kobiet i balony na drzwiach klas.

Dziewczyna  klasą – wybór najsympatyczniejszej dziewczyny w szkole

 

 

 

 

 

Dzień Teatru dla Dzieci i Młodzieży – wyjście do teatru

Inspirowanie młodzieży do udziału w życiu kulturalnym miasta

21.03.2023

Obserwacja zachowań uczniów

Światowy Dzień Muffinka

Wdrażanie do obchodów świąt nietypowych

30.03.2023

Sprzedaż wytworów uczniów

Wycieczka szlakiem ciekawych zawodów

Orientacja zawodowa

04.2023

Prezentacja jednego z wybranych zawodów

Dzień SMERFA – dzień bez stresu

 

13.04.2023

Nie będzie pytany kto w kolor niebieski i biały ubrany.

Szukamy wiosny

Doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania przyjętych zadań

21.04.2023

Pokaz mody i fryzur.

Wystawa kompozycji wiosennych

Turniej wiedzy bankowej

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, Poszerzanie wiedzy ekonomicznej.

 

 

 

 

 

04. 2023

Wyniki konkursu

Nie samą nauką szkoła żyje - Międzynarodowy Dzień Harrego Pottera

Obchody świąt nietypowych

04.05.2023

Elementy ubioru z Harrym Potterem, projekcje filmów, szukanie znicza, dekoracje na drzwiach.

Tydzień Ekologii, zdrowia i profilaktyki.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych I proekologicznych.

Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowej żywności. Wdrażanie do dbania o najbliższe środowisko

05. 2023

Rozmowy, obserwacja na bieżąco

 

Międzynarodowy Dzień Muzeów – wyjście do muzeum

Inspirowanie młodzieży do udziału w życiu kulturalnym miasta

18.05.2023

Obserwacja uczniów

Palcem po mapie – podróż bez biletu

 

 

 

 

Upowszechnianie wiedzy na temat krajów UE

05.2023

Prezentacja wybranego kraju UE

Wieczorny maraton filmowy

Integracja społeczności uczniowskiej i rodziców.

Promowanie wybranych sposobów spędzania wolnego czasu

 

 

 

05.2023

 

AKADEMIA PRYMUSÓW- apel podsumowanie II semestru dla klas IV-VII

Podsumowanie roku szkolnego, osiągnięć uczniów. Omówienie zasad bhp przed wakacjami

06.2023

Analiza dokumentów

Żegnaj szkoło!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

. Rozwijanie możliwości artystycznych uczniów.

Podsumowanie wiadomości i umiejętności uczniów

23.06.2023

 

„Podaruj dzieciom słońce”

 

Kontynuacja współpracy z fundacjami, przeprowadzenie akcji charytatywnych – zbiórka pieniędzy dla potrzebujących

Ukazywanie sposobów reagowania na potrzeby innych. Szerzenie idei wolontariatu.

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Sformułowanie wniosków

„Dziewczyny i chłopaki, kochajcie zwierzaki’

Opieka nad Madzikiem koziołkiem z łódzkiego  ZOO

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.

Doskonalenie umiejętności rozliczania się z podjętych zadań

Cały rok

Sformułowanie wniosków, pomoc w adopcjach zwierząt.

Konkurs o PUCHAR PRZECHODNI dla najbardziej zgranej klasy

Doskonalenie umiejętności rozliczania się z podjętych zadań

Włącznie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły w akcjach, konkursach, uroczystościach

 

 

Cały rok

Bieżąca obserwacja działań

Rozliczanie z powierzonych zadań

Udział w akcji „ZAKRĘCONE MIESIĄCE”

 

Kształtowanie postaw proekologicznych

Cały rok

Bieżąca obserwacja działań

Zbiórka makulatury, puszek i baterii

 

Kształtowanie postaw proekologicznych

Cały rok

Rozliczanie z powierzonych zadań

Piękna nasza szkoła cała

-dekoracja tablicy SU

- zielony kącik

 

 

Dbanie o wizerunek szkoły

Cały rok

Stała obserwacja uczniów

Uczniowie – uczniom – Szkolny Klub Korepetytorów

Wdrażanie do wolontariatu

Cały rok

Obserwacja uczniów

 

Opiekun SU klas IV-VIII

 

 

facebook

facebook

facebook