• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego
w Łodzi

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Droga Uczennico! Drogi Uczniu!


Szkoła jest miejscem, w którym zdobywasz wiedzę i umiejętności, rozwijasz zainteresowania i kształtujesz osobowość, wchodząc w relacje z innymi ludźmi.
Pragniemy, abyś czuł się w niej dobrze i bezpiecznie. Pamiętaj jednak, że Ty również masz wpływ na wizerunek i przyjazną atmosferę naszej szkoły. Zapraszamy Cię zatem do współdziałania – dla wspólnego dobra dostosuj się do obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 54 zasad dobrego obyczaju:


1. Zachowuj się kulturalnie i godnie wobec wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów.

2. Okazuj szacunek drugiemu człowiekowi, abyś sam był szanowany.

3. Dbaj o kulturę słowa.

4. Konflikty rozwiązuj bez użycia agresji słownej i fizycznej.

5. Pamiętaj o estetycznym wyglądzie, higienie osobistej oraz stroju dostosowanym do miejsca i okoliczności.

6. Zachowuj porządek podczas lekcji i przerw, dbaj o mienie szkoły
i otoczenie, w którym przebywasz.

7. Dla zachowania czystości zmieniaj obuwie, a wierzchnie okrycie pozostawiaj w szatni.

8. Przychodź do szkoły punktualnie i nie opuszczaj jej terenu przed zakończeniem Twoich zajęć.

9. Jeśli przynosisz do szkoły telefon, zadbaj, by podczas lekcji
i uroczystości był zawsze wyłączony.

10. Nie przynoś do szkoły przedmiotów wartościowych lub mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia.


Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc nauczycieli, dyrekcji, pedagoga i pozostałych pracowników szkoły!

Tylko współdziałając, możemy stworzyć szkołę przyjazną i bezpieczną!
Razem nam się powiedzie!

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 54 w Łodzi

facebook

facebook

facebook