Zmiany w rozliczaniu stypendium socjalnego!!!

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami dotyczącymi rozliczania stypendium w bieżącym roku szkolnym będzie realizowane ono wg następujących zasad:

– wszystkie decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie stypendium/zasiłku wydawane przez Wydział Edukacji kierowane są bezpośrednio do wnioskodawców droga pocztową za potwierdzeniem odbioru

– do uzupełnienia dokumentów w Wydziale Edukacji wnioskodawcy są wzywani drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

– w dniach 2 stycznia – 30 stycznia 2019 r. wnioskodawcy składają w Wydziale Edukacji ul. Krzemieniecka 2 b, 94-030 Łódź kserokopie faktur, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnie z informacja umieszczoną na stronie https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/ o wydatkach kwalifikowanych

– wnioskodawcy składają ww. faktury w zaklejonych kopertach opisane imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz numerem szkoły, do której uczęszcza dziecko.