• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego
w Łodzi

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE (SOCJALNE) ŁÓDŹ

 

Socjalne stypendium szkolne jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, wycieczki edukacyjne, internet i wiele innych. Należy pamiętać o dokumentowaniu wydatków.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji:

*materialnej spowodowanej:

niskim dochodem na osobę w rodzinie,

wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną,

*występowaniem w domostwie:

bezrobocia,

niepełnosprawności,

choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej,

alkoholizmu,

narkomanii

*życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym.

Wysokość stypendium jest zależne od kryterium dochodowego. Maksymalna wysokość dochodów określona jest w ustawie rządowej i wynosi 528 zł.

Wniosek o stypendium szkolne (socjalne w Łodzi) można złożyć w terminie od 1 września do 15 września 2021 roku w Wydziale Edukacji, ul. Krzemieniecka 2b

tel.42 272 65 65, 42 272 65 66, 42 272 65 67

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Potrzebne dokumenty:

*Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

*Oświadczenie/ zaświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej osób w gospodarstwie w tym:

- zaświadczenie o wysokości przychodów za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku,

- zaświadczenia z zakładu pracy,

- zaświadczenie z ZUS/ KRUS o rencie lub emeryturze lub ich waloryzacji (oryginały do wglądu),

- decyzje o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń socjalnych (MOPS kserokopie),

- zaświadczenie o alimentach lub ich nieściągalności,

- zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych,

- zaświadczenie o figurowaniu w bazie PUP osób bezrobotnych.

Do złożenia wniosku upoważniony jest pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego, dyrektor szkoły (placówki do której uczęszcza uczeń).

 

facebook

facebook

facebook