• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego
w Łodzi

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

ГРАФІК НАБОРУ ДО І КЛАСІВ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. 04.05.2022 р. – 03.06.2022 р. до 15:00 – заповнення ЗАЯВКИ
  або 
  ЗАЯВИ до загальнодоступних класів в електронній системі набору, роздрук і підписання документа та додавання у системі скану/фото вказаної вище роздруківки, а у разі набору до школи за межами території обслуговування, потрібно також додати документи, що підтверджують виконання критеріїв у всіх вказаних у заяві школах.
  ЗАЯВКУ отримає школа за районною приналежністю, а ЗАЯВУ – школа, вибрана у першому пріоритеті, разом із документами, що підтверджують відповідність критеріям у всіх початкових школах, вибраних у наступних пріоритетах.

 2. 06.06.2022 р. – 08.06.2022 р. – перевірка приймальними комісіями школи заяв про зарахування до школи та документів, які підтверджують, що кандидат відповідає умовам або критеріям, врахованим при процедурі набору.

 3. 20.06.2022 р. до 12:00 – оприлюднення приймальними комісіями школи списків кваліфікованих та некваліфікованих кандидатів.

 4. 21.06.2022 р. – 23.06.2022 р. до 15:00 – додавання у системі одним із батьків скану/фотографії підписаної згоди на зарахування кандидата до школи, до якої він був кваліфікований.

     У разі непідтвердження згоди на зарахування у передбачений строк, це буде трактуватися як відмова від зарахування кандидата у дану школу.

 1. 27.06.2022 р. до 12:00 – оприлюднення приймальними комісіями на вебсайті школи списків зарахованих та незарахованих кандидатів.

Увага !

24-25 травня 2022 р. не буде можливості зв’язатися з адміністратором школи або приймальною комісією школи у зв’язку з іспитом, який проводиться у цей період для учнів VIII класів початкових шкіл.

 

I. Кандидати у початкові школи зараховуються на підставі:

 1. ЗАЯВКИ – до школи, на території обслуговування якої проживає кандидат. ЗАЯВКУ потрібно заповнити в електронній системі набору, роздрукувати, підписати і додати у системі скан/фото вищевказаного документа до школи за районною приналежністю. Кандидат у вищевказану школу зараховується автоматично.

 2. ЗАЯВИ – до школи за межами території обслуговування. Кандидати з-за меж території обслуговування можуть бути зараховані, якщо дана школа має вільні місця і кандидат відповідає критеріям, які враховуються при процедурі набору. ЗАЯВУ разом із доданими до неї документами, що підтверджують виконання критеріїв, потрібно заповнити в електронній системі набору, роздрукувати, підписати та додати у системі скан/фото вищевказаних документів до школи, вибраної у першому пріоритеті.

 1. Учні, щодо яких видано рішення про необхідність спеціальної освіти, які претендують на зарахування в інтеграційні класи, беруть участь також в електронній процедурі набору. Вони можуть подавати заяву на зарахування в загальнодоступні або інтеграційні класи.
  Якщо кандидат подає заяву на зарахування в інтеграційний клас, один із батьків, заповнюючи заяву, вибирає групи набору для дітей, щодо яких видано рішення про необхідність спеціальної освіти. Скан/фото заповненої і підписаної заяви та рішення про необхідність спеціальної освіти – виданого на перший освітній етап – батьки додають у системі до
  27.05.2022 р. до 15:00.

Учні, щодо яких видано рішення про необхідність спеціальної освіти, які претендують на зарахування в загальнодоступний клас, беруть участь у процедурі набору відповідно до загальних правил процедури набору в 2022/2023 навчальному році.

У процедурі набору до інтеграційної початкової школи або інтеграційного класу в загальнодоступній початковій школі до кандидатів, які не мають рішення про необхідність спеціальної освіти, застосовуються ті ж правила, що і у випадку набору до загальнодоступного класу.

II. Умови зарахування кандидатів з-за меж території обслуговування школи:

 1. Зарахування кандидата до першого класу загальнодоступної початкової школи на 2022/2023 навчальний рік, який проживає за межами території обслуговування даної школи, відбувається на підставі єдиних критеріїв згідно з рішенням № XLIII/1152/17 Міської ради у Лодзі від 15 березня 2017 р. (Законод. вісник Лодзинського воєв. за 2017 р. 1444)

 2. До школи зараховуються у першу чергу діти, які проживають у межах території обслуговування даної школи. Діти, які проживають за межами території обслуговування школи, можуть бути зараховані у перший клас на вільне місце в електронній процедурі набору.

 3. Кандидати у перші класи початкових шкіл за межами території обслуговування зараховуються на підставі кількості балів, отриманих залежно від виконаних критеріїв.

 4. У ЗАЯВІ можна вибрати до трьох шкіл із зазначенням пріоритетності: від найбільш бажаної до найменш бажаної. У даній школі можна вибрати будь-яку кількість типів класів, якщо школа має такі у своїй пропозиції. Ці класи потрібно вибирати у порядку від найбільш бажаних до найменш бажаних.

 5. Якщо кандидат, який проживає у Лодзі, не буде зарахований до жодної із вибраних шкіл, система автоматично закріплює його за школою у межах території обслуговування (на підставі вказаного місця проживання)


facebook

facebook

facebook