Zostań opiekunką medyczną – zgłoś się do udziału w projekcie!

Do końca lutego br. trwa I etap rekrutacji uczestniczek na kurs opiekun medyczny. Działanie podejmowane są w ramach projektu „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną”.

Jeśli:  jesteś bezrobotną kobietą 40+, chcesz zostać opiekunką medyczną, zamieszkujesz obszar rewitalizacji Miasta Łodzi lub zostałaś przeniesiona w związku z tym procesem, to nasz projekt jest właśnie dla Ciebie!

Gwarantujemy:

■ stypendium szkoleniowe za:

 • udział w kursie zawodowym opiekuna medycznego (zakończony uzyskaniem świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) – stypendium w wysokości 1 294,50 zł brutto brutto/osoba,
 • realizację praktyk zawodowych – stypendium w wysokości 1 294,33 zł brutto brutto/osoba,

■ zatrudnienie w roli opiekunki medycznej – wynagrodzenie w wysokości 2 900,00 zł brutto brutto/osoba.

Metody i techniki rekrutacji:

– rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o formularz dostępny na stronie http://www.opiekunkamedyczna.eu/  oraz w biurze projektu,

– aplikacje będą zbierane odpowiednio:

 • dla I edycji do końca lutego 2018 r.,
 • dla II edycji do końca czerwca 2018 r.

a następnie poddawane ocenie pod kątem kryteriów:

 • formalne (minimalne wymagania): status na rynku pracy, wiek, płeć, zamieszkanie/przeniesienie (oświadczenia);
 • merytoryczne – niepełnosprawność, status osoby bezrobotnej przez ponad 12 miesięcy, wiek powyżej 50 lat, uzasadnienie wsparcia w kontekście powrotu na rynek pracy.

20 kandydatek z najwyższymi wynikami zaproszona zostanie na rozmowę z doradcą zawodowym i psychologiem w celu oceny ich predyspozycji zawodowych i psychologicznych do pracy opiekuna medycznego. 12 kandydatek z najwyższą punktacją oraz pozytywną opinią, zostaną zakwalifikowane do projektu Pozostałe kandydatki z pozytywną opinią zostaną wpisane na listę rezerwową.

 Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • opiekuna praktyk,
 • badania lekarskie,
 • badania BHP,
 • opiekę doradcy zawodowego przez czas trwania projektu,
 • opiekę psychologa przez czas trwania projektu.

Projekt jest realizowany przez HRP Group sp. z o. o w partnerstwie z Miastem Łódź i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadzwoń: 797 325 046

lub odwiedź nas w Biurze:  HRP Group sp. z o. o., Łódź, ul. Tymienieckiego 19A, (poniedziałek-piątek, godz. 8-15)

Urząd Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 113, IV p., pokój nr 12 (poniedziałek-piątek, godz. 9-15), nr tel. 42 272 62 41