Kodeks Kornelowca

Czyta i zna książki Kornela Makuszyńskiego.  Wie, kim był Kornel Makuszyński.  Zna życiorys Patrona.  Bierze udział w konkursach poświęconych Patronowi.  Zachowuje się przyzwoicie na lekcjach i przerwach.  Mówi: przepraszam, proszę, dziękuję.  Nie bije się z kolegami.  Zachowuje się jak gentleman w stosunku do koleżanek.  Pomaga młodszym.  Nie przeszkadza na lekcjach.  Słucha nauczycieli.  Nie śmieci i […]

Czytaj dalej >>