Przewodnicząca SU – Agata Janus,

Zastępca – Michalina Różańska,

Skarbnik – Marcel Czyżewski