Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami w linkach.

informacja MEN o zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych