INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Wzór oświadczenia oraz pozostałe dane dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/